Hörselnerven är ritad grön långt till höger i bilden.

Hörselnerven (nervus cochlearis) är en nerv som går från hörselsnäckan och ihop med balansnerven bildar balans- och hörselnerven (åttonde kranialnervennervus vestibulocochlearis) och fortsätter in mot hjärnan.

Hörselnervern samlar signalerna från hörselcellerna och leder signalerna vidare till hjärnan. När signalerna har nått hjärnan, får vi veta vad våra öron hörde.