Hörselnerven (nervus cochlearis) är en nerv som går från hörselsnäckan och ihop med balansnerven bildar balans- och hörselnerven (åttonde kranialnervennervus vestibulocochlearis) och fortsätter in mot hjärnan. Hörselnervern samlar signalerna från hörselcellerna och leder signalerna vidare till hjärnan.

Hörselnerven är ritad grön långt till höger i bilden.