Högbarocken varade i Italien från cirka 1625 till cirka 1675, en tidsperiod som i stort sett motsvaras av Giovanni Lorenzo Berninis verksamhet. Under dessa femtio år får barocken sitt mogna uttryck.

Exempel på romersk högbarock: Giovanni Lorenzo Berninis skulptur ”Den heliga Teresas extas” (1647-1652)

Inom arkitekturen är det Bernini samt Francesco Borromini och Pietro da Cortona som är de tongivande företrädarna. Skulpturkonsten domineras av Bernini och Alessandro Algardi samt i viss mån Ercole Ferrata, François Duquesnoy och Melchiorre Caffà. Inom måleriet återfinns framstående konstnärer som Pietro da Cortona, Baciccia och Andrea Pozzo.