Höder, fornvästnordiska Hǫðr, även Hödur, ("den krigiske") är en blind gud i nordisk mytologi.[1] Höder är enligt sagalitteraturen son till Oden och en okänd mor, och bror till Balder. Han har därtill många halvbröder, däribland Tor, Vidar och Vale.

Höder
Gud i nordisk mytologi Redigera Wikidata
Nordisk gudom Redigera Wikidata
Del avnordisk mytologi Redigera Wikidata
Könman Redigera Wikidata
FarOden Redigera Wikidata
SyskonBalder, Hermod, Brage, Tor, Meile, Vidar, Vale Redigera Wikidata
Gudom inomnordisk mytologi Redigera Wikidata
Medi­cinskt tills­tåndblindhet Redigera Wikidata
Medlem avAsar Redigera Wikidata

Karaktär och biografi redigera

Enligt den poetiska och prosaiska Eddan fick Frigg alla varelser, växter och ting att svära en ed att aldrig skada Balder, utom misteltenen, som hon tyckte var för ung eller obetydlig. Gudarna roade sig sedan med att pröva sina vapen på Balder och se dem misslyckas med att skada honom. Loke fick dock reda på att misteln inte hade avsvurits någon ed, och gjorde en pil av den som han sedan hjälpte Höder att skjuta på Balder varvid denne dog. Såsom hämnd för detta avlade Oden tillsammans med jättekvinnan Vrind en son vid namn Våle som sedan hämnades på Höder. Efter Ragnarök spås det likväl att Höder och Balder skall återkomma till livet och bebo gudarnas boning.

Även den danske krönikören Saxo Grammaticus berättar om Höder i sin bok om danernas historia. Här har de nordiska gudarna gjorts om till kungar. Saxo säger att Höder var en duktig idrottsman, bäst bland boxare och simmare och utomordentligt skicklig i att använda alla slags vapen. Han var även en skicklig harpospelare och kunde med sin sång framkalla glädje, sorg, medlidande, åtrå eller hat.

I det finska eposet Kalevala förekommer en karaktär som benämns den blinde herden med den våta hatten som anses vara ett mytologiskt lån från Sverige och från början således densamme som Höder. Han dräper med en pil den ljuse hjälten Lemminkäinen.

I Historia de omnibus Gothorum Sveonumque regibus omnämns en svensk kung vid namn Hotherus eller Hoter som har vissa likheter med Höder. Enligt Johannes Magnus var Hotherus kung nummer 27 i den regentlängd där Noas sonson Magog var den förste.

I vissa moderna källor tolkas Höder som son till Frigg,[2] men i så fall borde Hlins "andra sorg" i Völuspá 53 ha blivit Hlins "tredje sorg". Frigg kan dock ha varit hans styvmor.

Referenser redigera