Syskon kan innebära flera olika sorters relationer som två personer har till varandra.

Två systrar, av William Bouguereau 1901.

Biologiska syskonRedigera

Helsyskon kallas personer som har två gemensamma biologiska föräldrar. Halvsyskon kallas personer som endast har en gemensam biologisk förälder.

Icke biologiska syskonRedigera

Två personer som inte är släkt, men som har varsin förälder som gifter sig med varandra kan kallas styvsyskon (jämför styvfamilj). Sedan kan man även använda sig av termerna adoptivsyskon (ett adopterat syskon) och fostersyskon (fosterhemsplacerade personer/barn).

Kvinnligt och manligtRedigera

Ett kvinnligt syskon kallas syster och ett manligt kallas bror.

Syskons avkommaRedigera

Två syskons barn blir kusiner till varandra och syskonens barnbarn blir sysslingar till varandra. Med mer precisa termer är det dock så att om syskonen är halvsyskon, så blir barnen halvkusiner och barnbarnen halvsysslingar.

Närliggande termerRedigera

Syskonbarn är barn till ett syskon. En mycket ålderdomlig betydelse av ordet syskonbarn, som kan påträffas i äldre litteratur, är kusin.

Det är på liknande sätt med ordet brorsbarn. En mycket ålderdomlig betydelse av ordet, som kan påträffas i äldre litteratur, är kusin på fädernet, d.v.s. två bröders barn i förhållande till varandra. Ordet kan dock i äldre litteratur även ha samma betydelse som det har i dag, d.v.s. barn till en bror.[1]

ReferenserRedigera

  1. ^ Dalins ordbok (1850–1853), uppslagsord: brorsbarn