Syskon kan innebära flera olika sorters relationer som två personer har till varandra. Ett manligt syskon är en bror och ett kvinnligt syskon är en syster.

Två systrar, av William Bouguereau 1901.

Biologiska syskon redigera

Helsyskon kallas personer som har två gemensamma biologiska föräldrar.

Halvsyskon kallas personer som endast har en gemensam biologisk förälder. De kan dela samma mamma men olika pappor eller de kan ha samma pappa men olika mammor.

Icke biologiska syskon redigera

Två personer som inte är släkt, men som har varsin förälder som gifter sig med varandra kan kallas styvsyskon (jämför styvfamilj). Sedan kan man även använda sig av termerna adoptivsyskon (ett adopterat syskon) och fostersyskon (fosterhemsplacerade personer/barn).

Födelseordning redigera

Födelseordning är en persons rang efter ålder bland syskon. Vanligtvis klassificerar forskare syskon som "äldsta", "mellanbarn" och "yngsta".

Syskons avkomma redigera

Två syskons barn blir kusiner till varandra och syskonens barnbarn blir sysslingar till varandra. Med mer precisa termer är det dock så att om syskonen är halvsyskon, så blir barnen halvkusiner och barnbarnen halvsysslingar.

Närliggande termer redigera

Syskonbarn är barn till ett syskon. En betydelse av ordet syskonbarn, som kan påträffas i äldre litteratur och lagtext, är kusin.

Det är på liknande sätt med ordet brorsbarn. En ålderdomlig betydelse av ordet, som kan påträffas i äldre litteratur, är kusin på fädernet, d.v.s. två bröders barn i förhållande till varandra. Ordet kan dock i äldre litteratur även ha samma betydelse som det har i dag, d.v.s. barn till en bror.[1]

Referenser redigera

  1. ^ Dalins ordbok (1850–1853), uppslagsord: brorsbarn