Hårik Håriksson var dansk kung från omkring 852 och ett tag framöver. Omnämns i Vita Anskarii tillsammans med sin fader Hårik.