Hålmonterat, också omnämnt som "genom-hålat", avser ett monteringssätt som används för elektroniska komponenter som involverar användandet av anslutningsben på komponenter som sätts in i hål (PTH, "pin through hole" - Pläterat genom-hålat) borrat i mönsterkort (Printed Circuit Board, PCB) och lött till metallbelagda ytor på motsatt sida.

Hålmonterade motstånd
Hålmonterade (eng. Dual in-line package, DIP) kapslade IC

Se ävenRedigera