Hävringe

en båk på Hävringe utanför Oxelösund
Hävring båk i inloppet till Oxelösund, Nyköping

Hävringe är en ö och tidigare fyr- och lotsplats i Oxelösunds yttre skärgård vid inloppet till hamnarna i Nyköping, Norrköping och Oxelösund.

Öns främsta kännetecken är den 22 meter höga sexkantiga båken som byggdes 1750-1752 och som sedan 1751 varit ett angöringsmärke. Båken är en timmerkonstruktion, klädd med rödmålad träpanel och bekostades av borgaren Carl Arwedson i Nyköping. På 1880-talet fungerade den även som fyr genom att en lampa hängdes i ett fönster.

Lotsstugornas ursprungliga ålder är inte känt, men 1813 uppfördes en ny lotsstuga som ersatte en äldre av okänt datum.

År 1891 byggdes två fyrar på Hävringe som också fick fyrbetjäning. Lotsplatsen drogs in 1986 för att flyttas till Sandviken i Oxelösund.

Båken blev statligt byggnadsminnesmärke 1978.

KällorRedigera

Webb

Tryckta