Gustavlinjen var Nazitysklands huvudförsvarslinje i Italien under andra världskriget. Linjen gick tvärs igenom Italien söder om Rom. I slutet av 1943 hade tyskarna under ledning av Albert Kesselring lyckats etablera linjen som ett steg i sitt tillbakadragande från södra Italien och fortsatta försvar av den norra delen. Det var marockanska förband i fransk tjänst som bröt igenom Gustavlinjen och polska förband som intog klostret Monte Cassino, vilket blev känt som slaget om Monte Cassino, och lyckades därmed senare inta Rom.

Tyska försvarslinjer söder om Rom. Gustavlinjen är markerad med rött.

Se ävenRedigera