Gustaf Slettenmark

svensk väg- och vattenbyggnadsingenjör

Gustaf Carl Wictor Slettenmark, född 22 mars 1884 i Helsingborg, död 6 mars 1963, var en svensk överdirektör.

BiografiRedigera

Efter studentexamen 1902 och examen från Kungliga Tekniska högskolans avdelning för väg- och vattenbyggnadskonst 1907 var Slettenmark ingenjör vid Vattenbyggnadsbyrån 1907–12, byråingenjör vid Stockholms Elverk, Untra vattenkraftsbyggnader 1912–19, lärare vid lantmäteriundervisning 1910–33, speciallärare vid Kungliga Tekniska högskolan från 1933, byrådirektör vid Statens meteorologisk-hydrologiska anstalt (SMHA) 1919–35 samt överdirektör och chef 1935–49. Han var vice ordförande i Svenska Sällskapet för Antropologi och Geografi från 1941 och ledamot av Lantbruksakademien.

BibliografiRedigera

  • De svenska flodernas vattenmängder, Meddelanden från SMHA 1925
  • Kartor över vattenmängden och sjöprocenten i Sverige, Meddelanden från SMHA 1929
  • En registrerande nederbördsmätare av ny typ, SMHA 1932
  • Väderlekstjänstens organisation och arbete, Meddelanden från SMHA 1937
  • Issignaltjänsten, dess organisation samt några erfarenheter beträffande isförhållandena i Gävlebukten, Meddelanden från SMHA 1937
  • Current Meter Discharge Measurements for the Testing of Hydraulic Turbines, Meddelanden från SMHA 1940

KällorRedigera