Gustaf Alfred Casimir Lindwall, född den 17 december 1877 i Valdemarsvik, Östergötlands län, död den 28 september 1965 i Växjö, var en svensk jurist.

Lindwall avlade filosofie kandidatexamen vid Uppsala universitet 1900 och juris utriusque kandidatexamen 1904. Han var tillförordnad domhavande 1905–1907, blev tillförordnad fiskal i Svea hovrätt 1909, adjungerad ledamot där 1910, tillförordnad revisionssekreterare 1913, ordinarie fiskal i Svea hovrätt 1914, assessor där 1915, hovrättsråd där 1917, konstituerad revisionssekreterare 1917, ordinarie revisionssekreterare 1919 och biträde i finansdepartementet 1922. Lindwall var häradshövding i Västra Värends domsaga 1924–1946 och krigsdomare i Kronobergs regemente 1931–1944. Han blev riddare av Nordstjärneorden 1920 och kommendör av andra klassen av samma orden 1934.

Källor Redigera