Ej att förväxla med Jan-Gunnar Isberg.

Paul Anders Gunnar Isberg, född 25 juli 1854 i Lund, död 7 april 1938 i Malmö,[1] var en svensk trädgårdsmästare.

Isberg, som var son till köpman Carl Anders Isberg och Ebba Henrietta Widstedt,[2] kom efter avslutade skolstudier som trädgårdsmästarelev till Snogeholms slott. Efter ett par års vistelse där vistades han under flera år utrikes, dels i Tyskland och dels i England, där han bland annat studerade dekorationskonsten hos den berömda firman Wells & Son i London. År 1880 återvände han till Sverige och blev till en början "blumist" på Alnarp. Efter någon tid flyttade han till seminarieträdgården i Lund för att därifrån gå till Övedsklosters slott, vars gamla trädgårdsanläggningar under hans ledning genomgick en genomgripande omdaning. År 1902 anställdes han som stadsträdgårdsmästare i Malmö stad, där han fram till pensioneringen 1924 uträttade ett betydande arbete till stadens förskönande, bland annat de omfattande planteringarna vilka företogs inför Baltiska utställningen 1914.[3]

Referenser redigera

  1. ^ Isberg, Paul Andreas GunnarSvenskaGravar.se
  2. ^ Hjalmar Gullberg & Torsten Uggla: Svensk biografisk kalender, band I, Malmöhus län, Stockholm 1919, sid. 158.
  3. ^ Minnesruna i Arbetet 1938-04-08, sid. 4.