Guldhedens norra vattentorn är ett tidigare vattentorn på "Hökeberget"[1] vid Doktor Belfrages gata i kvarteret 22 Strandastern[2] i stadsdelen Guldheden i Göteborg som sedan 2008 är om- och tillbyggt till 74 stycken studentbostäder. Göteborgsarkitekten Knut Fredrikson har designat ombyggnaden. Planeringen för studentbostäder i tornet påbörjades redan i slutet av 1980-talet.

Guldhedens norra vattentorn i juni 2009.

Tornet består numera av tolv våningsplan, och dess tak ligger cirka 140 meter över havet (gamla tornet var 129 meter över stadens nollplan). På elfte våningsplanet finns en gemensam takterrass. I varje våningsplan finns det sju studentlägenheter, vilka ligger i en solfjädersform mot fasaden. Trapphus och hissar finns i byggnadens centrum.

Guldhedens norra vattentorn är det grå tornet som ligger på en höjd ovanför Guldhedsgatan, i backen mellan Sahlgrenska sjukhuset och Wavrinskys Plats. Det ritades av arkitekt Ragnar Ossian Swensson (1882-1959)[3] och stod klart 1936 för att betjäna norra Guldheden.[4] Tornet rymde 300 kubikmeter vatten och hade en högvattennivå på 109,8 meter över stadens nollplan.[5] I samband med byggandet gjordes en prestation i och med att hela gjutningen av ytterskalet gjordes på åtta dagar. Ett särskilt karaktärsdrag var de 24 fönstren i tornets översta del. Tornet hade släta putsfasader, tak av koppar och var uppfört på en sockelvåning och rund terrass av granit.[6] Vattentornet togs ur bruk i slutet av 1960-talet. Därefter har byggnaden utnyttjats av Göteborgs stads Kommunikationsradio samt Rikspolisstyrelsen för radiotrafik.

Sedan det norra vattentornet togs ur drift i slutet av 1960-talet betjänas stadsdelen av det södra vattentornet uppfört 1953 som sedan länge kallas Guldhedens vattentorn. Ett ännu tidigare vattentorn – Vattentornet i Landala Egnahem – fanns i Landala egnahemsbebyggelsen.

ReferenserRedigera

Noter

  1. ^ Bilden av Göteborg, färgfotografier 1910-1970: centrum - österut - söderut, Robert Garellick, Göteborg 2004 ISBN 91-631-4036-5 s. 236
  2. ^ Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse i Göteborg: Ett program för bevarande, [del II], red. Gudrun Lönnroth, utgiven av Göteborgs Stadsbyggnadskontor 2000 ISBN 91-89088-05-0, s. 173
  3. ^ Guide till Göteborgs arkitektur, professor Claes Caldenby, professor Gunilla Linde Bjur, arkitekt Sven-Olof Ohlsson, Arkitektur Förlag AB, Göteborgs stadsbyggnadskontor & Forskningsrådet Formas 2006 ISBN 91-86050-67-2 s. 124
  4. ^ Stadsbyggnadskontoret s.6/14 [inloggning krävs]
  5. ^ Minnesskrift med anledning av Göteborgs vattenledningsverks 150-års jubileum, Per Gustaf Blidberg, styrelsen över Göteborgs vattenledningsverk 1937 s. 45
  6. ^ Kulturminnen - Kulturbyggnader i Göteborgs kommun [...], (1987), s. 313

Tryckta källor

  • Kulturminnen - Kulturbyggnader i Göteborgs kommun, [: Förvaltade av Göteborgs fastighetskontor, Förvaltningsavdelningen], Göteborg 1987 s. 313ff

Webbkällor