Högskolebehörighet är de kriterier och krav som ställs för att kunna ansöka till grundutbildning vid ett universitet eller högskola.

Sverige

redigera

Grundläggande behörighet för högskoleutbildning

redigera

Grundläggande behörighet för högskoleutbildning innebär att uppfyller minst ett av följande kriterier (förenklat): [1]

  • Gymnasieexamen
  • Slutbetyg från ett nationellt program.
  • Specialutformat program i gymnasieskola.
  • Slutbetyg från komvux och har lägst betyget Godkänd på kurser som omfattar minst 90 %.
  • Samlat betygsdokument från komvux.
  • Avgångsbetyg från en fullständig minst tvåårig linje / tvåårig specialkurs (med godkänt i Svenska B och Engelska A).
  • Betyg från viss äldre utbildning som ger grundläggande behörighet (med godkänt i motsvarande Svenska B och Engelska A).
  • Avgångsbetyg 2 eller 3 (eller motsvarande) från komvux
  • Avslutad utländsk gymnasieutbildning som ger behörighet till universitetsstudier i det land där den fullföljts. Och godkänt i motsvarande Svenska 3, Engelska 6 och Matematik 1.
  • Intyg från folkhögskola om grundläggande behörighet samt styrkt behörighet i samtliga kärnämnen.

Särskild behörighet för högskoleutbildning

redigera

Särskild behörighet för högskoleutbildning innebär att det ställs krav utöver grundläggande behörighet. För exempelvis civilingenjörsprogrammet ställs extra krav inom matematik, fysik och kemi.

Referenser

redigera