Grundfrekvens, betecknas F, är lägsta naturliga frekvens för ett oscillerande system.

Grundfrekvensen för GPS är 10,23 MHz. Bärvågsfrekvenserna L1 och L2 är multipler av grundfrekvensen: