Grimsby Dock Tower är ett 61 meter högt torn, avsett för att agera hydraulisk ackumulator, i staden Grimsby i Storbritannien. Tornet, som färdigställdes 27 mars 1852, användes för att skapa ett hydrauliskt tryck och därmed styra slussar och kranar i hamnområdet.

Grimsby Dock Tower.