Grape är en svensk släkt som invandrade från Lübeck 1629.

Som släktens stamfader anges Arendt Grape (död omkring 1600) som var bryggare i Lübeck. Hans sonson Arendt Grape (1612-1687) invandrade till Stockholm 1629 och fick tack vare privilegiebrev från drottning Kristina möjlighet att grunda Kengis bruk i Pajala socken som utgör stommen i LKAB. Hans hustru Clara var dotter till guldsmeden Johan Johansson som var borgmästare i Västerås, och Margareta, i sin tur dotter till Salomon Birgeri.[1]

Från släkten kommer flera personer som varit riksdagsmän, präster och författare. Från släkten kommer även forskaren Anders Grape som arbetat med det svenska biblioteksväsendet och som gjort insatser inom namnetymologisk forskning. En gren av släkten bytte namn till Lustig.[2] Det har förekommit ett fåtal personer som kallat sig Grape utan att vara släkt med dessa.

Grapes heraldiska vapen förekommer det flera versioner av vilka den officiella är en silversköld med en gyllene gryta varur tre röda rosor växer upp.[3] Ett likadant vapen med tillagd riddarhjälm och vinge bars av den i Pommern bosatta uradliga släkten Grape.

Personer med namnet GrapeRedigera

ReferenserRedigera