Grandes écoles är ett antal franska universitet som existerar vid sidan av landets övriga högskoleväsende. Dessa universitet tenderar att vara specialiserade inom ingenjörsvetenskap, ekonomi eller humaniora och har ofta en elitstatus inom sitt ämnesområde. De är främst inriktade på grundutbildning, medan grands établissements har en motsvarande ställning inom forskning och forskarutbildning.

I allmänhet har grandes écoles krävande antagningsprov, som omfattar både en muntlig och skriftlig del. Efter motsvarande gymnasieexamen tillbringar många minst ett år med att förbereda sig inför antagningsproven. Många av studenterna går vidare till ledande positioner i det franska samhället.

Några av dessa högskolor sorterade på franska är:

ARedigera

CRedigera

ERedigera

GRedigera

IRedigera

KRedigera

MRedigera

TRedigera

URedigera