École normale supérieure, ENS, är en prestigefull fransk grande école förlagd i Paris och dess förorter. Dess huvudcampus är förlagd vid rue d'Ulm i Femte arrondissementet, vid Boulevard Jourdan, Paris och i Montrouge.

École Normale Supérieure grundades för att utbilda universitetslärare, men är numera en elitskola för högre ämbetsmän, företagare, forskare och politiker. Dess pedagogik bygger på att kombinera forskning med praktik, och fria kursplaner.

Vid sidan av ENS i Paris har tre andra bildats med samma målsättning:

I likhet med andra grandes écoles riktar sig utbildningen till studenter ett par år efter gymnasieutbildningen. Många kommer från förberedande utbildningar. Kurser vid ENS varar i fyra år, och ofta föreläser studenterna vid andra universitet under det tredje året.

Berömda alumner

redigera

Berömda professorer

redigera