Granby gård är en tidigare bondgård belägen på Järvafältet cirka 500 meter söder om Husby i Stockholms kommun. Granby nämns första gången på 1230-talet och är därmed den gård på Järvafältet som tidigast är skriftligt dokumenterad. Idag är Granbys kvarvarande huvudbyggnad en privatbostad. Området ingår i Igelbäckens kulturreservat.

Granby gård i april 2015.

Historik

redigera
 
Granbys ägor 1848.

I motsats till granngårdarna Hästa gård, Eggeby gård, Husby gård eller Akalla by återfinns inga fornlämningar i form av gårdsgravfält i Granby gårds närhet. Det kan tyda på att området brukades först i början på 1200-talet eller att gravarna förstörts av jordbruket.

Under medeltiden hörde Granby till Vårfruberga kloster och fungerade som klosterträdgård. På 1230-talet nämns Granby gård första gången som Grenbyu. År 1257 omnämns platsen som in villa Granbÿn (Vårfruberga).[1] På 1600-talet fanns två gårdar, varav den ena mellan 1701 och 1906 var komministerboställe för prästen i Järfälla socken. Den andra beboddes under 1700-talet av en fältskär.[2]

Nuvarande mangårdsbyggnad uppfördes troligen vid 1700-talets mitt. Byggnaden förlängdes mot söder under senare delen av 1700-talet. Möjligtvis har byggnaden flyttats från ett tidigare läge på tomtens nordvästra del. Där finns en synlig husgrund. På en karta från 1848 framgår utöver huvudbyggnaden minst åtta byggnader.

Militärtiden

redigera
 
Förläggningsbyggnad från 1919-1920.

Under militärtiden på Järvafältet (1906-1970) disponerades gården av militären. Söder om gården lät Svea Livgarde 1919 uppföra en förläggningsbyggnad för ett stridsvagnskompani och Granby blev övningscentrum för Sveriges första stridsvagnar.[3] På ritningar från 1938 fanns i husets bottenvåning; veranda, dagligrum, sov- eller expeditionsrum, kök, förstuga, rum, veranda 2, hall, kök. I det övre planet fanns fyra sovrum, badrum, hall och en altan. Byggnaden fick 1938 en stor tillbyggnad mot norr, i två våningar med flackare sadeltak.[4] År 1970 övergick Granby liksom hela Järvafältet i Stockholms stads ägo. Byggnaden är idag privatbostad.

Se även

redigera

Referenser

redigera

Externa länkar

redigera