Ett grammem är ett alternativ inom en grammatisk kategori, alltså ett värde inom ett böjningsmönster.[1]

Den svårgripbara definitionen förstås bäst genom exempel. Utgångspunkten är att varje språk har ordklasser, till exempel substantiv. I allmänhet gör ett språks regelsystem det obligatoriskt att, varje gång talaren använder ett ord ur en av de viktigare ordklasserna, lämna mer information utöver ordets grundbetydelse inom en eller flera begreppsliga domäner.

Till exempel, inom den grammatiska kategorin substantiv i standardsvenska är det obligatorisk att antingen välja en singularisform (entalsform) eller en pluralisform (flertalsform). Om vi nämner substantivet ”bil” tvingas vi av standardsvenskans grammatiska regler att sätta ordet i singularis (en bil), eller i pluralis (bilar).

Därför är singularis och pluralis grammem inom den grammatiska kategorin numerus av standardsvenska substantiv. Man kan säga att singularis och pluralis är de två tillåtna värdena på variabeln numerus av standardsvenska substantiv.

Grammem har egenskaperna att de

  1. uttrycker betydelser från samma begreppsliga domän,
  2. står i komplementär distribution till varandra, och
  3. vanligen uttrycks på samma sätt.[2]

Det sätt som grammem uttrycks på är mycket ofta affix, till exempel tempusändelser i verb:

  • redigerar
  • redigerade

Grammem tillhör en grupp av språkvetenskapliga termer som avletts med ändelsen ‐em. På liknande sätt är ett fonem ett värde inom ett språks fonologi och morfem är en enhet inom ett språks morfologi.

Se ävenRedigera

ReferenserRedigera

  1. ^ Igor Mel'čuk, Semantics: From Meaning to Text. Volume 1. Amsterdam och Philadelphia 2012.
  2. ^ ”What is a grammatical category?”. SIL International. Arkiverad från originalet den 9 maj 2017. https://web.archive.org/web/20170509022044/http://www-01.sil.org/linguistics/GlossaryOfLinguisticTerms/WhatIsAGrammaticalCategory.htm. Läst 22 april 2017.