För ort, se Isle of Grain.

Grain (förkortas gr) är en massenhet som ursprungligen baserades på vikten av ett sädeskorn. Ett troy pound[1] gjordes från den 1 maj 1825 till standardvikt av George IV och ett grain definierades då som 1/5760 av denna vikt.[2][3]. Ett avoirdupois pound definierades samtidigt som 7000 grain. 1855 fastställdes avoirdupois[4] pound till standardvikt i stället för troy pound.[5] Den 1 juli 1959 fastställdes ett internationellt pound (avoirdupois) till exakt 0,45359237 kg, vilket gör att ett grain sedan dess motsvarar exakt[6] 0,06479891 gram.[3]

Det förekommer emellertid fortfarande variationer, till exempel mäts pärlor och ädelstenar i grain som är ¼ karat, alltså 0,05 gram.

Idag används enheten grain huvudsakligen för att mäta vikten på kula och drivladdning i handeldvapen samt för bladguld[7].

Referenser och noter redigera

  1. ^ En standard av mässing från 1758 som förvarades i the House of Commons.
  2. ^ Act for ascertaining and establishing uniformity of weights and measures på sidan 341 i "The Statutes of the United Kingdom of Great Britain and Ireland" 1824.
  3. ^ [a b] National Bureau of Standards, Refinement of Values for the Yard and the Pound.
  4. ^ Efter att en eldsvåda i parlamentsbyggnaden förstört den ursprungliga troy pound-standarden (och även standarden för yard) 1834. Se exempelvis sidan 754 i The Nautical Magazine for 1834.
  5. ^ Gerard L'Estrange Turner, 1983, Nineteenth-century Scientific Instruments, sid 49. ISBN 9780520051607.
  6. ^ Exakt eftersom 45359237 är jämnt delbart med 7.
  7. ^ Kenneth J. Anusavice, Chiayi Shen, H. Ralph Rawls, 2013, Phillips' Science of Dental Materials, sid. 413. ISBN 9781437724189.