Gracie Films

amerikanskt produktionsbolag för film och tv

Gracie Films är ett amerikanskt produktionsbolag för film och tv. Bolaget skapades 1986 av James L. Brooks, och det har sedan dess stått bakom ett flertal framgångsrika produktioner - däribland Livet från den ljusa sidan, Jerry Maguire och Spanglish. Mest framgång har man dock nått med den animerade tv-serien Simpsons.