Grönehög eller Grönhög i Skee socken norr om Strömstad är Bohusläns största gravhög. Den är 45-50 meter i diameter och 6 meter hög. Grönehög undersöktes 1928 av Sune Lindqvist, som konstaterade, att högen uppförts av torvor över ett tidigare anlagt röse med brandgrav från äldre järnåldern. Samtidiga med högen var en urna med rengjorda brända ben samt spridda fläckar med bålmörja i rösets övre delar. Det sparsamma gravgodset daterar högen till 500 e.Kr. Strax intill ligger tio delvis förstörda gravhögar och i närheten finns även Blomsholms fornminnesområde.

Gröne hög

KällorRedigera

Skee 590:1, Riksantikvarieämbetet.