Google Toolbar (Google verktygsfält på svenska) är ett tilläggsprogram till Internet Explorer och Firefox vilket gör att man kan komma åt en del av Googles tjänster i verktygsfältetwebbläsaren.

Funktionerna (urval)Redigera