Stargate

Amerikansk militär äventyrs-science fiction-serie
(Omdirigerad från Goa'uld)

Stargate är en amerikansk science fiction-produktion som startade med filmen Stargate från 1994 och sedan fortsatte i romanform, med fyra efterföljande, tre av dem live-action, TV-serier och andra verk som tillsammans bildar det fiktiva Stargate-universumet. Utgångspunkten för serien är en utomjordisk anordning som kallas Stargate (Stjärnport). Den möjliggör en nästan ögonblicklig färd till andra utomjordiska världar genom att öppna ett maskhål till en annan Stargate på en annan planet. Portalen hittades 1928 under en arkeologisk utgrävning i Giza i Egypten men det var inte förrän i slutet av 1990-talet som portalens syfte uppdagades, igen, och då ett topphemligt amerikanskt militärprogram formades för att med hjälp av portalen utforska galaxen.

Stargate
Stargate
SkapareRoland Emmerich
Dean Devlin
OriginalverkStargate (1994)
Film och TV
FilmerStargate
The Ark of Truth
Continuum
TV-serierStargate SG-1
Stargate Atlantis
Stargate Infinity
Stargate Universe
Animerade serierStargate Infinity
WebbserierStargate Origins
För datorspelet, se Stargate (datorspel, 1995).

I det fiktiva Stargate-universumet är de flesta av jordens mytologier baserade på händelser och utomjordiska väsen som besökt jorden under historiens gång genom dessa portaler. Flera av de framträdande utomjordiska figurer som återfinns i serien har en nära överensstämmelse med gudar från egyptisk och nordisk mytologi.

Koncept i StargateRedigera

De GamlaRedigera

De Gamla, eller Förfäderna (på engelska Ancients och Ancestors), är kända som den mest avancerade rasen i Vintergatan någonsin. De har upphöjts, vilket innebär att de har utvecklats till en högre form av existens där de, bland flera egenskaper, består av energi. De Gamla är den ena gruppen av två av Alteranerna (engelska Alteran), medan den andra heter Ori.

UtseendeRedigera

De Gamla är fysiskt sett identiska med människor men besitter stora mentala krafter såsom helande och deras hjärnor klarar av informationslagring som skulle få en människas hjärna att långsamt överhettas och till slut döda henne. Människan är den andra utvecklingen av De Gamla, även om människan inte kommit nära deras mentala färdigheter. De har också en gen som människor oftast inte har, den så kallade ATA-genen, som används för att aktivera all teknologi som de gamla har konstruerat.

TeknologiRedigera

De Gamla är allmänt erkända som det mest avancerade folkslaget någonsin och besitter kraftfull teknologi som i många avseenden är överlägsen andra folkslags. Det enda undantaget är Asgard som har bättre teknologi för teleporteringar.

Anti-ori-vapnetRedigera

Anti-ori-vapnet var till för att utplåna uppstigna varelser som Ori. Det byggdes på jorden av Moros, som kom till jorden för 10 000 år sedan. Han blev senare uppstigen, men under medeltiden återtog han mänsklig form och kallade sig "Trollkarlen Merlin". Som människa konstruerade han vapnet San'graal, vilket på De Gamlas språk betyder "Den heliga graal". För att försöka skydda vapnet förde han det till en annan planet men ångrade sig. Istället för att skydda vapnet förstörde han det. Därefter tog han plats i en stasis pod.

När han träffade gruppen SG-1 började han att återkonstruera vapnet men blev inte färdig innan han dog. Daniel Jackson fick då slutföra arbetet varpå SG-1 sände det genom Oris supergate till Oris galax.

De Gamlas stasis podRedigera

De gamla konstruerade stasis poder, en slags kammare som gör att den som ligger i kammaren åldras väldigt långsamt. Moros låg i en stasis pod i 1000 år och såg därefter i princip ut som när Ganos Lal lade honom i den. Om en av De Damla är 25 år när den lägger sig i en stasis pod, och vaknar upp efter 10 000 år, så har han eller hon åldrats så långsamt att han eller hon ser ut att vara 80-90 år gammal. Håret har växt och vitnat, men resten av kroppen har försämrats så kraftigt att den gamle endast överlever ett par dagar efter att ha "tinats upp" ur sin dvala. Dessa kammare användes till kolonierna och stridskeppen.

De Gamlas rymdstadRedigera

De Gamlas förlorade stad Atlantis (Atlantus) är ett "stadsrymdskepp" som användes till att flyga från jorden till Lantea där de byggde en ny koloni. Skeppet drivs av en hyperdriftmotor, som i sin tur drivs av tre stycken nollpunktsmoduler. Rymdskeppet kan sänkas ner i havet, och det har en försvarssköld samt en kammare med Atlantis småskepp, så kallade Puddle Jumper. Rymdskeppets kontrolltorn är även utrustat med en Stargate.

Atlantisgruppen hittade ytterligare en stadsrymdskepp som Atlantis, vilken hade blivit täckt av skog, samt en som De Gamla hade raserat. Den senare beboddes av de replikatorer som De Gamla konstruerat för ett par tusen år sedan, innan de raserade staden. Dessa replikatorer hade återuppbyggt staden. Stadsrymdskeppet har sex stycken hyperdriftsmotorer och kan ligga på havsytan precis som Atlantis.

NollpunktsmodulRedigera

En nollpunktsmodul, även känd som Zero-point Module, ZPM, är det som större delen av De Gamlas teknologi använder som kraftkälla. Den använder ett artificiellt skapat "subrymdsfält" för att utvinna "nollpunktsenergi". Den uppträder i form av en vagt kristallformad cylinder som lyses upp när den aktiveras. Minst 17 sådana har hittats eller refererats till. Den destruktiva kraften av en ZPM är kraftfull nog att förstöra ett helt till ett och ett halvt solsystem.

StargateRedigera

De Gamla var de första som byggde stargater och även de som byggde ut nätverket av dessa. Det är en anordning som skapar ett maskhål till en annan stargate när den ges koordinaterna till denna port. Koordinaterna representeras av olika symboler tagna från olika stjärnbilder på jorden.

Goa'ulderna kom tidigt på hur man använde dessa och påstod att det var de som byggde dem, precis som de gör med all annan teknologi de erövrat. Alla planeter av intresse (och några utan) har en stargate. De Gamla byggde även transportringarna som Goa'ulderna använder. Det finns några planeter som har förlorat sina stargater, till exempel Vorash, Abydos och Taranis.

Ancient Healing deviceRedigera

En kubformad anordning med förmågan att hela vävnad, återuppliva döda människor och till och med ge död vävnad liv. Anordningen hittades av goa'ulden Telchak som använde den för att skapa sarkofagteknologin som Goa'uld använder. Anordningen är mycket starkare än en Goa'uld-sarkofag, och ger även samma nackdelar som denna - fast mycket snabbare. En fem minutersdos av strålningen den avger är tillräckligt för att göra en människa till en superstark, galen mördarmaskin. Det var en sån här goa'ulden Anubis använde för att skapa sin armé Kull-krigare. En annan hittades senare av Daniel Jackson som gav den till Tok'ra så att de skulle skapa ett vapen mot Kull. Två sådana här har hittats eller refererats till.

Personlig sköldRedigera

En anordning ungefär lika stor som en knytnäve som sätter sig fast vid kroppen när den pressas fast någonstans och avger ett kraftfält som skyddar bäraren från alla solida och flytande objekt. Den lyser då grönt. Denna sköld aktiveras bara om bäraren har ATA-genen, och stängs av undermedvetet. Om bäraren undermedvetet tror att han är i fara kommer skölden inte att stängas av förrän bäraren dör av svält eller törst. Endast tre sådana här har hittats.

Project ArcturusRedigera

Project Arcturus var ett desperat sista försök att hitta ett vapen mot Wraith. Projektet gick ut på att alstra energi från vårt eget universum genom samma princip som en nollpunktsmodul, vilket borde göra den lika kraftfull som universum självt. Att alstra nollpunktsenergi från en punkt i rymdtiden ändrar fysikens lagar radikalt och resulterar i en fortgående skapelse av exotiska partiklar inom detta område. Dessa partiklars beteende kunde inte förutspås eftersom de kom från en region med ändrade fysiska lagar och de uppträdde som stark strålning. Kopplat till projektet var ett vapen som skulle agera som en sista säkerhetsåtgärd om energin blev mer än vad som klarades av. Vapnet skulle då börja skjuta slumpmässigt ut i rymden. Vid första försöket var det precis vad som hände och man lyckades inte stänga av vapnet förrän det skjutit sönder planetens yta och flottan i omloppsbana. Tiotusen år senare hittade Atlantisexpeditionen det övergivna projektet och beslöt sig för att försöka själva. Det gick lika dåligt, om inte värre, när vapnet förstörde tre fjärdedelar av solsystemet (eller fem sjättedelar enligt Rodney McKay). Endast ett sådant här vapen har påträffats.

De sista levandeRedigera

Det fanns 329 kvar av de gamla när Atlantisexpeditionen anlände till de gamlas station Midway. De mötte då ett skepp, Tria, som återvände från erövrandet av Atlantis. Dock anföll därefter replikatorerna Atlantis varpå de gamla försökte oskadliggöra replikatorerna genom en kod som skulle omöjliggöra att de skadade sina skapare - De Gamla. Men Dr Rodney Mckay hade av misstag ändrat koden, vilket gjorde att replikatorerna kunde anfalla Atlantis och döda De Gamla. Atlantisexpeditionen byggde om Atlantis försvarssköld till ett vapen som stängde av replikatorerna så de inte kunde göra någon skada. De sista i fysisk form av De Gamla var döda.

Kända personer av De GamlaRedigera

 • Amelius - Skaparen av stjärnporten (Stargate), eller astria porta på De Gamlas språk.
 • Ayiana - Nedfrusen, för att hon inte kunde följa med när De Gamla lämnade Vintergatan till Pegasusgalaxen. Anledningen att hon var nedfrusen var att hon bar på en dödlig smitta.
 • Chaya Sar - Uppstigen, och som straff för ett visst brott, fast på planeten Proculus i Pegasusgalaxen, där hon spelar en människoprästinna till människorna.
 • Janus - En vetenskapsman på Atlantis (Atlantus) och medlem av dess Atlantisrådet.
 • Merlin eller Myrrdin, riktiga namn Moros - Skapare av "Den heliga graal" (San'graal) och "Sanningens ark" (Ark of truth) (Armeria Verimas).
 • Ganos Lal, på medeltiden kallad Morgan le Fay - Den som stoppade Merlin första gången och orsakade hans utsparkande/återförande till "vanlig", och senare behjälplig i stoppandet av Ori.
 • Helia - Kapten av De Gamlas krigsrymdskepp Tria.
 • Melia - Medlem av Atlantisrådet på Atlantis under Lantean-Wraith-kriget.
 • Moros - Högste medlemmen av Atlantisrådet på Atlantis under Lantean-Wraith-kriget.
 • Oma Desala - Betyder "Moder Natur". Omtvistat om hon är en Alteran. Hon är en uppstigen person som går mot de andra uppstigna De Gamlas lagar och vägleder fysiska personer till upplysningens väg (uppstigning).
 • Orlin - En utstött alteran på den människotomma planeten Velona p.g.a. ett visst brott.

WraithRedigera

Wraith är en fientlig människoras, som lever på att suga livskraften ur människor. Wraith och De Gamla har varit fiender i många tusen år. Wraith kan ligga i dvala i många tusentals år. Det var De Gamla som skapade Wraith av misstag.

Wraith uppstod genom att en så kallad "iratus-insekt" som ändrade människors DNA så att de blev "Wraith". Denna process tog ett hundra år. Atlantisexpeditionen utvecklade en gas som ändrade tillbaka Wraith till människor igen. Gasen heter "Iratus Retrovirus".

Wraiths rymdskepp består av levande (organiska) ämnen och metall. Inne i rymdskeppen finns det rum med människor som skall bli deras "föda". Wraith använder sina moderskepp till att åka igenom rymden, medan de använder sina småskepp inom Stargaten. Wraith åker till planeter för att "skörda", det vill säga att sända ner sina småskepp och kidnappa människor och föra dem till moderskeppet där de blir föda.

Wraith lurade Atlantisexpeditionen till att skapa en allians mellan dem, men de var ute efter en ny "skördemark", Jorden, och Atlantisexpeditionen sände iväg rymdskeppet Daedalus efter Wraith och Daedalus sprängde två Wraith-moderskepp.

Goa'uldRedigera

Goa'uld är en fiktiv utomjordisk ras som är en av mänsklighetens farligaste fiender. De är i grunden intelligenta kräldjursliknande parasiter, cirka 25 cm i vuxen storlek, som behöver humanoider (helst människor) som värdar för att kunna förflytta sig, resa i galaxen och utge sig för att vara gudar. Precis som de stjäl värdkroppar har de också stulit det mesta av sin teknologi. Även deras tal- och skriftspråk kallas för Goa'uld.

FilmRedigera

Huvudartikel: Stargate (film)

Stargate är en science fiction-film från 1994. Den utspelar sig på Abydos, en planet i vintergatan, dit teamet i filmen lyckas ta sig genom Stargate (stjärnporten). Fienderna är varelser som uppträder som gudar hämtade från jordens högkulturer.

FilmerRedigera

Stargate SG-1Redigera

Huvudartikel: Stargate SG-1

Stargate SG-1 debuterade på den Amerikanska tv-kanalen Showtime den 27 juli, 1997. Serien (avslutades 2007) är tillsammans med Arkiv X (The X-Files) den science fiction-serie i som visats under längst tid i USA. Även om Stargate-grupperna (SG#) besöker andra världar i vår galax av såväl arkeologiska skäl som av upptäckarlusta, så utgår seriens grundläggande handling från ett "rädda jorden-perspektiv". Huvudfienden är Goa'uld; en intelligent larv- och ormliknande parasit som utnyttjar människors och andra humanoiders kroppar som värdar för få en praktiskt byggd kropp till de avancerade kunskaper deras hjärnor besitter. SG-teamens huvudsakliga mål är därför att besöka andra planeter via Stjärnporten för att finna allierade och teknik/vapen för att försvara mänskligheten mot en hotande Goa'uld-invasion. Samtidigt pågår stridigheter mellan olika mäktiga Goa'uld, som kallas systemherrar – och som uppträder som krigsherrar – och som uppträder inför sina slavar som "gudar" från forna högkulturer på jorden med namn som Ra, Apophis, Anubis och Ba'al.

Medan de mäktigaste Goa'ulds är systemherrar ges underordnade Goa'uld, genom systemherrarnas goda vilja, också värdkroppar bland folk som har förslavats. Systemherrarna och även de mindre mäktiga Goa'uld använder ett folk kallat Jaffa som inkubationer för omogna Goa'uld larver och som soldater. Detta folk är beroende av att ha en ofullvuxen Goa'uld i sin mage för sin överlevnad. Larven i dess mage fungerar som Jaffans immunsystem och ger dem även en väldigt stor styrka. Utan larven dör dock Jaffan inom timar till dagar.

Under säsongerna 4 till 8 förekom även en fiende som SG-1:s allierade Asgard beskrev som "långt värre än Goa'ulderna", nämligen Replikatorerna. Replikatorerna var självmedvetna, artificiellt intelligenta maskiner som vanligen såg ut som insekter men som senare i mer avancerad form kunde se ut som människor. Det som gjorde replikatorerna värre än Goa'uld var dels att de vanligen krossade allt biologiskt liv som kom i deras väg och dels att de var mycket effektiva på att ta över andras teknologi, inklusive den mycket avancerade som Asgard skapat.

I säsong 9, sedan Replikatorerna liksom alla Goa'ulder utom Ba'al krossats så dök en ny fiende som kallade sig Ori upp. (Ori är upphöjda liksom De Gamla men är inte bundna av samma regler) som befinner sig utanför kroppsliga begränsningar. Till skillnad från De Gamla som inte interagerar med varelser på lägre existensplan enligt De Gamlas regler, vill Ori tvinga alla att tro på dem då de får sin kraft av hur många troende de har. De är dessutom gamla fiender till De Gamla. Därför sänder Ori ut soldater med avancerade vapen de fått från sina "gudar". De använder även så kallade Priorer (Prior = Förut) som en sorts präster/förkunnare. Priorer är genetiskt förändrade människor fast mellan vår plan ac existens och De Gamlas/Orins som kan få saker att sväva med bara en tanke och liknande. Priorerna styr även de nästan osårbara rymdskepp som Ori använder. Under seriens gång pågår en jakt på Merlins vapen som kan neutralisera upphöjda varelser. Merlin var en av de gamla och en gång upphöjd, men blev återförd/utsparkad som straff på grund av att han hjälpte människorna mot bland andra Ori.

Den näst sista filmen Stargate: The Ark of Truth handlar om just upplösningen av den tråden. Den sista Stargate: Continuum handlar om den sista goa'ulden Ba'als avrättning – eller undvikande av...

Stargate InfinityRedigera

Huvudartikel: Stargate Infinity

Stargate Infinity, animerad TV-serie om Stargate-universumet som producerades mellan september 2002 och juni 2003. Serien som utspelar sig på 2040-talet lades ned eftersom den inte genererade tillräckligt många tittare. Serien har i sitt sätt en helt annan idé så den har egentligen ingenting att göra med resten av serierna.

Stargate AtlantisRedigera

Huvudartikel: Stargate Atlantis

Stargate Atlantis debuterade 2004 på Amerikanska SCI-FI channel och är TV-serie som utvecklats ur Stargate SG-1. I denna serie tillfogas en åttonde symbol som kan kombineras med symbolerna på Stjärnporten (Stargate), vilket medför att antalet kombinationer – vilket är liktydigt med antalet adresser till planeter och månar – ökas dramatiskt. Det visar sig att vi kan nå även platser utanför vår egen galax, som en planet i galaxen Pegasus. På denna planet upptäcks en fantastisk, och ännu fungerande, lämning av "De Gamla" – som byggt och placerat ut Stjärnportarna långt innan ens Goa'uld blev medvetna – nämligen den av Platon beskrivna sjunkna staden Atlantis. Atlantis bemannas med forskare och soldater från jorden, och de upptäcker snart att det finns människor även på Atlantis grannplaneter, vilka Atlantis nya invånare kan nå dels från Atlantis Stjärnport och dels genom de mindre rymdskepp som finns på Atlantis.

Stargate Atlantis utspelar sig cirka 7 år sedan Stjärnporten först började användas 1997. I denna serie har mänskligheten – eller snarare USA:s rymd- och flygvapen – genom Stargate-teamens upptäckter och hjälp från allierade, teknisk avancerade, utomjordingar – lärt sig bygga och behärska rymdskepp som utnyttjar subrymdsfart. Det är därför möjligt att på drygt 3 veckor även flyga till det Atlantis som omedelbart kunde nås genom att gå genom Stjärnporten. Till en början blir dock ett hundratal forskare och soldater från jorden strandsatta på Atlantis. Serien presenterar också två nya och fruktansvärda fiender: Wraith och "De Gamlas" egna replikatorer. Serien är producerad av Robert C. Cooper precis som Stargate SG-1. Serien är nu avslutad efter 5 säsonger.

I Sverige sändes den i TV6 från och med det att kanalen startade 2006, som ett led i TV-kanalens satsning på science fiction för att dra tittare till kanalen.

Stargate UniverseRedigera

Huvudartikel: Stargate Universe

Stargate Universe är den tredje serien, vars inspelning att började efter att de två filmerna, Stargate: Continuum och Stargate: The Ark of Truth, blev klara. Konceptet bygger på att en nionde symbol kombineras med symbolerna på Stjärnporten, vilket medför att en ny dimension läggs till när det gäller det platser vi kan besöka genom stjärnporten. Det hela börjar för 60 miljoner år sedan när De Gamla skickar iväg ett rymdskepp tvärs igenom universum för att utforska ett mönster i bakgrundsstrålningen efter big bang, då detta tydde på en förekomst av medveten existens vid universums skapelse. Stargate Universe spelades in under februari 2009 och sändes under hösten samma år i 20 avsnitt. Serien lades ner 2011.

Stargate CommandRedigera

Stargate Command är basen där Stargate på jorden finns. Stargate Command benämns även som SGC. "SGC" var tidigare/är en missilanläggning insprängd i Cheyenne Mountain.

GrupperRedigera

Stargate Command finns det olika Stargate-grupper. Den högsta gruppen är SG-1. I SG-1 ingår. Överste (senare Brigad-General) Jack O'Neill, Kapten ( senare Major och Överstelöjtnant) Samantha Carter, Dr. Daniel Jackson och Jaffan Teal'c. I de senare säsongerna ingår Överstelöjtnant Cameron Mitchell och utomjordingen Vala Mal Doran i SG-1. Samtidigt tar Brigadgeneral Hank Landry Jack O'Neills plats på basen. I säsong 6 ersatte utomjordingen Jonas Quinn platsen som Dr. Daniel Jackson lämnade då han blev en upphöjd, men i början av säsong 7 återkom Jackson (som liksom Merlin blev återförd/utsparkad på grund av interagerande med sina vänner i SG-1) varvid Quinn återvände till sin planet som ledare där.

Seriernas följdRedigera

Vill man se serierna och filmerna i absolut kronologisk ordning så bör man göra det så här:

 • Stargate (filmen från 1994)
 • SG-1 säsong 1
 • SG-1 säsong 2
 • SG-1 säsong 3
 • SG-1 säsong 4
 • SG-1 säsong 5
 • SG-1 säsong 6
 • SG-1 säsong 7

Efter säsong sju av SG-1 började Atlantis sändas,[1] sände då först ett avsnitt av SG-1 sedan ett av Atlantis. Vill man vara helt korrekt bör man se vartannat avsnitt där SG-1 kommer först.

 • SG-1 säsong 8 | Atlantis säsong 1 (utspelar sig samtidigt)
 • SG-1 säsong 9 | Atlantis säsong 2 (utspelar sig samtidigt)
 • SG-1 säsong 10 | Atlantis säsong 3 (utspelar sig samtidigt)
 • Stargate: The Ark of Truth (film som hör till SG-1-serien)
 • Atlantis säsong 4
 • Atlantis Säsong 5 Avsnitt 1
 • Stargate: Continuum (Film med SG-1 i handlingen)
 • Atlantis: Säsong 5 Avsnitt 2, etc...
 • Universe: Säsong 1
 • Universe: Säsong 2

Se ävenRedigera

Externa länkarRedigera

ReferenserRedigera

 1. ^ ”Sci-Fi Channel”. Arkiverad från originalet den 9 november 2007. https://web.archive.org/web/20071109013732/http://www.scifi.com/. Läst 16 oktober 2008. 

Officiella webbplatserRedigera

IMDB-länkarRedigera

Nyheter och informationRedigera