Öppna huvudmenyn

Gersnäs är en herrgård i Katrineholms kommun strax norr om samhället Katrineholm på en udde i sjön Näsnaren.

Från Katrineholm ledder en allé genom beteshagar bevuxna med ekar och lindar fram till gården, som tidigare lydde under Ericsberg. Huvudbyggnaden härrör från omkring 1840, bland övringa byggnader märks några ekonomibyggnader och en låg bostadslänga som troligen uppförts omkring 1800.

En av Katrineholms villaområden, belägen på gårdens tidigare marker strax söder om gården har fått namn efter herrgården.


KällorRedigera

  • Kulturhistoriskt värdefulla miljöer i Södermanland, artikel i Sörmlandsbygden 1988:2