Germanism betecknar ett språkligt drag eller ord (form) som beror på tyskt inflytande.

ExempelRedigera

Tyska Germanism Nusvenska
(avrådes) (rekommenderas)

rund runt cirka, omkring, ungefär