Geoturism är en typ av turism som inriktar sig på naturliga och konstgjorda miljöer.[1]

Geologiskt hållbar turism syftar till att bevara och stödja en viss plats som geobesöksmål, till exempel Iguazúfallen i Sydamerika

Begreppet geotourism definierades 1995 i England av T. A. Hose.[2] Det finns två huvudsakliga definitioner av geoturism:

 1. Renodlat geologiskt och geomorfologiskt inriktad hållbar turism som abiotisk, naturbaserad turism.[1] Detta är den mest spridda och använda definitionen av begreppet geoturism.
 2. Hållbar geografisk turism, en definition som främst används i USA. Denna betonar framförallt de geografiska bevarandevärdena i allmänhet, bortom enklare geologiska och geomorfologiska inslag, som ett nytt koncept inom hållbar turism.

I Sverige framhålls geoturism bland annat som ett exempel på hållbar regional tillväxt och en viktig del i landsbygdsutvecklingen, eftersom många av besöksmålen inte ligger i anslutning till storstäderna.[3]

Definitionen av modern geoturismRedigera

De huvudsakliga skälen i den geologiska definitionen (abiotiskt naturinriktad turism) omfattar bland annat:

 1. "...del av turistens aktivitet där vederbörande har det geologiska arvet som huvudintresse. Målet är att söka efter det skyddade arvet genom att bevara dess resurser och turistens miljömedvetande. Tolkningen av det skyddade arvet gör det tillgängligt för lekmannen och underlättar populariseringen och utvecklingen av geovetenskapen."[4]
 2. "Geoturism är en kunskapsbaserad turism, en tvärvetenskaplig integrering av turistindustrin med bevarande och tolkning av abiotiska naturvärden, inklusive närliggande kulturella värden, inom för allmänheten tillgängliga geobesöksmål"[1]
 3. "En typ av naturturism som specifikt fokuserar på landskapet och geologin. Den framhåller värdet av turismen för geobesöksmålen, för bevarandet av geodiversiteteten och en insikt i geovetenskapen genom upplevelser och inlärning. Detta uppnås genom besök till geologiska områden, användandet av geostigar och utsiktspunkter, guidade turer, geoaktiviteter och stöd till besökscenter vid geobesöksmål."[5]
 4. "Tillhandahållandet av informations- och servicemöjligheter för geobesöksmål och deras kringliggande topografi, tillsammans med relaterade föremål på plats och på andra ställen, att ordna stöd för deras bevarande genom att skapa uppskattning, utbildning och forskning av och för nuvarande och kommande generationer."[2]

ReferenserRedigera

NoterRedigera

 1. ^ [a b c] Sadry, B.N (2009): Fundamentals of Geotourism: with a special emphasis on Iran, Samt Organization publishers, Teheran, 220 sidor. (Engelsk sammanfattning finns på webbplatsen physio-geo.revues.org).
 2. ^ [a b] Hose, T. A. (2012), 3G’s for Modern Geotourism, Geoheritage Journal, 4: 7-24
 3. ^ SGU.se: Geoturism, läst 17 oktober 2015
 4. ^ Ruchkys U de A (2007): Patrimônio Geológico e Geoconservação no Quadrilátero Ferrífero, Minas Gerais: potencial para criação de um geoparque da UNESCO. Avhandling från Doutorado—Instituto de Geociências, Universidade Federal de Minas Gerais, Minas Gerais, Brasilien
 5. ^ Newsome,D. och Dowling, R.K. (2010) Geotourism: The Tourism of Geology and Landscape, Oxford: Goodfellow Publishers

ÖversättningRedigera

Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från engelskspråkiga Wikipedia.

Externa länkarRedigera