Georgia Guidestones är ett granitmonument från 1980 i Elbert County, Georgia, USA. På monumentet finns ett längre meddelande skrivet på åtta moderna språk (engelska, spanska, swahili, hindi, hebreiska, arabiska, kinesiska och ryska) och ett kortare meddelande som är skrivet på fyra antika språk: babyloniska, klassisk grekiska, sanskrit och egyptiska hieroglyfer. Monumentet kallas ibland för Amerikas Stonehenge",[1] även om de massiva stenblocken på Stonehenge förvisso är ännu större.

På vems eller vilkas initiativ monumentet uppfördes är inte känt. Pseudonymen "R. C. Christian" anlitade ett lokalt stenhuggarföretag att åta sig projektet.[2]

Många menar att monumentet är riktlinjerna för New World Order.

Den längre inskriptionenRedigera

Det längre meddelandet, som står skrivet på åtta moderna språk, består av följande text:

 1. Maintain humanity under 500,000,000 in perpetual balance with nature.
 2. Guide reproduction wisely - improving fitness and diversity.
 3. Unite humanity with a living new language.
 4. Rule passion - faith - tradition - and all things with tempered reason.
 5. Protect people and nations with fair laws and just courts.
 6. Let all nations rule internally resolving external disputes in a world court.
 7. Avoid petty laws and useless officials.
 8. Balance personal rights with social duties.
 9. Prize truth - beauty - love - seeking harmony with the infinite.
 10. Be not a cancer on the earth - Leave room for nature - Leave room for nature.[3]

-- Översättning.

 1. Håll människans population under 500.000.000 i ständig balans med naturen.
 2. Styr reproduktion klokt - förbättra hälsa och mångfald.
 3. Förena mänskligheten med ett levande nytt språk.
 4. Styr passion - tro - tradition - och allt annat med behärskat förnuft.
 5. Skydda folk och nationer med rättvisa lagar och hederliga domstolar.
 6. Låt alla nationer styra sig själva men lös externa dispyter i en världsdomstol.
 7. Undvik småaktiga lagar och värdelösa tjänstemän.
 8. Väg personliga rättigheter mot sociala skyldigheter.
 9. Värdera sanning - skönhet - kärlek - i harmoni med evigheten.
 10. Var inte en cancer på jorden - lämna utrymme för naturen.

Externa länkarRedigera

ReferenserRedigera