Geokarpi (av grekiska: ge, jord, och karpos, frukt) är ett fortplantningssätt hos växter.

Dessa borrar sina blommor eller outvecklade frukter ner i jorden, där de sedan mognar. Bekanta exempel på geokarpi är flera ärtväxter.