Syftet med genusbudgetering är att öka jämställdheten mellan könen.

Genusbudgetering är ett svenskt nyord som syftar till en budgetprocess med ett integrerat genusperspektiv.[1] Detta görs bland annat genom att utvärdera budgetens effekt ur ett genusperspektiv och att med budgeten aktivt försöka främja jämlikhet mellan könen.[2]

Genusbudgetering har bland annat använts inom EU:s jämställdhetsarbete och inom flera svenska kommuner. I oktober 2014, när Stefan Löfven presenterade sin regering, framhävde han sin regering som feministisk, och att de skulle använda sig av genusbudgetering i regeringens budgetproposition.[3] 2015 avsatte Stockholms stad en miljon kronor för att göra en genusbudgetering.[4]

ReferenserRedigera

  1. ^ Passanisi, Åsa. ”Är du en cisperson, gäri eller ickebinär?”. Aftonbladet. http://www.aftonbladet.se/wendela/kvinnaoman/article20124156.ab. Läst 24 januari 2017. 
  2. ^ ”Nyordslistan 2014”. Språkrådet. http://www.sprakochfolkminnen.se/download/18.cbc0f5b1499a212bbf1d2a/1419832595190/nyordslista+2014.pdf. Läst 24 januari 2017. 
  3. ^ Olsson, Sarah. ”Så ska Löfven bygga en feministisk budget”. Fria Tidningen. http://www.fria.nu/artikel/115551. Läst 24 januari 2017. 
  4. ^ Nordén, Ida. ”Stockholms budget genusanalyseras”. SVT. http://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/stockholms-budget-genusanalyseras. Läst 24 januari 2017.