Genteknik

direkt manipulation av en organisms gener med hjälp av bioteknik

Genteknik kallas arbetet med att urskilja och flytta DNA-segment. Inom gentekniken finns det ett antal olika tekniker som används för att undersöka och överföra generna. Genteknik är ett kraftfullt verktyg för grundforskning om celler och deras olika komponenter.[1]

Bakterieodling på agarplatta.

Med hjälp av genteknik kan i medicinskt syfte bland annat bakterier modifieras så att de tillverkar mänskligt insulin eller ett fårembryo modifieras så att fåret tillverkar mänskligt tillväxthormon i sin mjölk.[2] Genteknik kan användas för att förstå och motverka en lång rad sjukdomar som till exempel AIDS, leversjukdomar och kärlsjukdomar.[3]

Man använder genteknik för att kunna utnyttja informationen som finns lagrad i DNA. På grund av DNA-molekylens storlek behövs den delas upp i mindre bitar, så kallade DNA-fragment, för att kunna göra förändringar i den. Den delas upp med hjälp av restriktionsenzymer, som ursprungligen kommer från bakterier. Restriktionsenzymerna är skapade för att klippa upp DNA på ett specifikt ställe. När man ska sammanfoga DNA-molekylen igen använder man sig istället av en ligas som binder samman DNA-fragmenten. Dessa DNA-fragment kallas också DNA-sträck eller olioser.

Gentekniken är indelad i fyra olika huvudgrupper: Överföring av gener till organismer, kloning, genterapi och DNA-analys.

Om man kopplar ihop delar av DNA-molekylen från olika arter får man hybrid-DNA.

Samhälle redigera

Genteknik kan gynna bland annat utvecklingsländer där fattigdom är vanligt. Brist på kunskap och pengar leder ofta till att man inte får i sig alla näringsämnen. Men med hjälp av genteknik har man kunnat höja näringsvärdena i vissa växter.

I Afrika är kassavaroten en viktig föda, men innehåller liksom vår potatis huvudsakligen kolhydrater och endast i begränsad omfattning andra näringsämnen. Roten växer bra i varma klimat och man har därför valt att genmodifiera den för att göra den mer näringsrik.[4] När växten sedan förökar sig sprids dess nya egenskaper.

Transgena växter är vanligare inom livsmedelsproduktionen i Amerika och Asien, medan det i Europa finns en större skepsis mot genmodifiering och genmodifierade livsmedel.

Historia redigera

Människor har förändrat genomerna av arter i tusentals år genom selektiv uppfödning eller artificiellt urval[5] i motsats till naturligt urval, och mer nyligen genom mutagenes. Genteknik som direkt editering av DNA gjord av människor utanför avel och mutationer har bara funnits sedan 1970-talet.

Begreppet "genteknik" myntades först av Jack Williamson i sin science fiction roman Dragon Island, publicerad 1951 - ett år innan DNA:s roll i ärftlighet bekräftades av Alfred Hershey och Martha Chase, och två år innan James Watson och Francis Crick visade att DNA-molekylen har en dubbelhelixstruktur. Det allmänna begreppet "direktgenetisk manipulation" förekommer dock i rudimentär form i Stanley G. Weinbaums 1936 science fiction-berättelse Proteus Island.[5]

Se även redigera

Referenser redigera

Noter redigera

Vidare läsning redigera

  • Ajanki, Tord; Prah André (1995). Historier om läkemedel: om genialitet, hugskott, slump och vardagsslit. Stockholm: Apotekarsocieteten. sid. 230-251. Libris 7756522. ISBN 9186274600