Öppna huvudmenyn

Den genomsnittliga avvikelsen är ett spridningsmått i statistik. Termen används relativt sällan.

Genomsnittlig avvikelse definieras som summan av observationernas absoluta avvikelser från medelvärdet delad med antalet observationer.