Generaltulldirektör

befattning för den som leder Tullverket i Sverige

Generaltulldirektören är myndighetschef för Tullverket, som sorterar under Finansdepartementet. Innehavaren av generalltulldirektörposten är den högste chefen inom Tullverket. Nuvarande generaltulldirektör sedan 2018 är Charlotte Svensson.

Generaltulldirektör
Tullverkets vapen
Nuvarande
Charlotte Svensson
sedan 15 oktober 2018
Finansdepartementet
TitelGeneraltulldirektör
ResidensInget officiellt residens
SäteStockholm
Utses avSveriges regering
UnderställdFinansministern
MandatperiodIngen begränsning
FöreträdareTherese Mattsson
Förste innehavareMårten Augustinsson
Inrättat1636
StällföreträdareFredrik Holmberg

Uppgifter och ansvar Redigera

Generaltulldirektören är myndighetschef och är den högsta ansvarig för Tullverket. Generalltulldirektören ansvarar inför regeringen för verksamheten och skall se till att den bedrivs effektivt och enligt gällande rätt och de förpliktelser som följer av det svenska medlemskapet i Europeiska unionen, att verksamheten på ett tillförlitligt och rättivsande sätt redovisas samt att myndigheten förvaltar statens medel väl. Generaltulldirektören har till sin hjälp även en överdirektör som är generalltulldirektörens ställföreträdande.

Ämbetets historia Redigera

Under Gustav II Adolfs regeringstid genomfördes en omfattande nyorganisation 1636 av hur riket ska styras och organiseras, denna omorganisationen lade grunden till den tullmyndighet som finns i Sverige idag. Följaktligen räknas därför 1636 som Tullverkets födelseår. I samband med omorganisationen utnämndes Mårten Augstinsson till den förste generaltullförvaltaren vilket motsvarar dagens titel generaltulldirektör. Först 1822 fick ämbetet sitt moderna namn.

Lista över Sveriges generaltulldirektörer Redigera