Gemen

små bokstäver, den "mindre" varianten av alfabetets bokstäver i tryckt text
(Omdirigerad från Gemener)
Bild av text som visar skillnaden mellan gemener och versaler.

Gemener är (särskilt använt om tryckt text) den mindre varianten av alfabetets bokstäver, i vardagligt tal benämnda som de "små bokstäverna" (a, b, c...). Alfabetets "stora bokstäver" (A, B, C...) heter versaler.

Historiskt sett benämns en gemen i handskrifter istället med ordet minuskel (pluralis: minuskler). Motsatsen till en minuskel blir i detta fall en majuskel.

Det latinska alfabetet skrevs ursprungligen som ren majuskelskrift med kantiga former, men ur en mer vardaglig text skriven med romersk kursivskrift växte minuskeln fram i skriftsystem som uncial- och halvuncialskrift. I samband med den karolingiska renässansen vid Karl den stores hov skapades den första minuskelskriften där minuskler användes i den löpande texten och majuskler till anfanger, egennamn och dylikt.

Se ävenRedigera

Externa länkarRedigera