Gemenasiska sällskapet

teatersällskap i Göteborg

Gemenasiska sällskapet, senare även kallat Skådespelare-sällskapet i Göteborg, var Göteborgs första fasta teatersällskap vilka höll till i stadens första teater, Comediehuset invigd 1779.[1]

Historia redigera

I Dagligt allehanda i Stockholm 18 december 1778 tillkännagavs: »I dag kl. 6 e. m. visar sig uppå Kongl. Operahuset (Bollhuset) det nyligen från S:t Petersburg ankomna Gemenasiska sällskapet för första gången i sina konster uti ekvilibrier.»[2] Sällskapet uppträdde på Bollhuset i Stockholm hela vintern 1778-79, och fick därefter privilegium på "fysiska och mekaniska konststycken" i den svenska landsorten.[2]

Först leddes sällskapet av Paul German och Johan von Blanc.[1] Den förre var lindansare vilket präglade teaterns första år, men German lämnade sällskapet och von Blanc ombildade det till ett rent dramatiskt teatersällskap.[1] Vid något tillfälle bytte sällskapet namn till Skådespelare-sällskapet i Göteborg. John von Blanc lämnade sitt uppdrag 1785 varefter ledningen togs över av Andreas Widerberg (1786-1787)[1], därefter av musikern Joh. Gustav Simson som dock dog efter bara några månader varmed han fru Lovisa Simson[1], slutligen tog över och som därmed blev Sveriges första kvinnliga teaterdirektör 1787–1792. Efter 1792 lade sällskapet ned och Comediehuset stängdes under en period innan andra teatersällskap tog över verksamheten i huset.[1]

Sällskapet höll till i Comediehuset på Sillgatan, numera kallad Postgatan. Dess repertoar bestod bland annat av pjäser av Molière, Voltaire, Diderot och Holberg. Sällskapet uppförde också den första dokumenterade Shakespeareföreställningen i Göteborg. Den 13 november 1781 uppförde de på "Sillgateteatern",[3] en fransk version av Romeo och Julia översatt av Jean-François Ducis 1778. Denna version var anpassad till franskt smakideal och mycket var borttaget eller omskrivet. Bland annat saknades balkongscenen och det fanns två slut, ett lyckligt och ett tragiskt. I Göteborg verkar man dock ha använt det olyckliga slutet och föreställningen ska ha blivit en stor framgång.

Sällskapets medlemmar redigera

År 1781 räknades följande aktörer som medlemmar:[4]

Sällskapets skådespelare bestod under 1788–89 års spelår av följande skådespelare:[5]

Se även redigera

Referenser redigera

Noter redigera

  1. ^ [a b c d e f] Göteborgs Aftonblad (1896-11-14) Göteborgsteaterns primadonna på 1790-talet, sid:2
  2. ^ [a b] N. Personne: Johan Mikael Blanc, von i Svenskt biografiskt lexikon (1924), hämtad 2017-01-03.
  3. ^ Göteborgs äldre teatrar: Första bandet 1690-1794, Wilhelm Berg, Göteborg 1896, s. 217
  4. ^ https://archive.org/stream/bub_gb_STtBAAAAYAAJ/bub_gb_STtBAAAAYAAJ_djvu.txt
  5. ^ http://runeberg.org/bwgbgteat/1/0335.html

Tryckta källor redigera

  • Kent Hägglund (2006) Shakespeare i Sverige under 225 år, Shakespearsällskapet, nr 4, 2006 (pdf)
  • Lars Löfgren (2003) Svensk teater, Natur & Kultur, ISBN 9789127096721