Öppna huvudmenyn
Ej att förväxla med Gelfond–Schneiders konstant.

Inom matematiken är Gelfonds konstant den matematiska konstanten eπ, det vill säga e upphöjt till π. Konstanten är uppkallad efter den ryske matematikern Alexander Gelfond. Talet är transcendent, precis som e och π för sig, vilket följer av att

Eftersom −i är algebraiskt men inte rationellt är eπ enligt Gelfonds sats transcendent. Konstanten omnämns i Hilberts sjunde problem.

Talet har decimalbråksutvecklingen (talföljd A039661 i OEIS)

23,1406926327792690057290863...

och kedjebråksutvecklingen (talföljd A058287 i OEIS)

[23, 7, 9, 3, 1, 1, 591, 2, 9, 1, 2, 23, ...].

Om man definierar

och

för n > 0, då konvergerar sekvensen

snabbt mot eπ.

Se ävenRedigera