Gauss-Markov-teoremet innebär att av alla linjära väntevärdesriktiga estimatorer har Minstakvadratmetoden (OLS, givet homoskedasticitet) den minsta variansen.

Se ävenRedigera

  • BLUE, Best Linear Unbiased Estimator