En gast är en besättningsman på ett fartyg eller på en båt, och utför framför allt manuellt enklare arbete. Ofta specificeras också personens arbetsuppgifter (skansgast, märsgast) eller position på fartyget (aktergast – avdelad till en station inom aktra delen av fartyget).

Gast. Foto: Atte Matilainen (1924–2018)

segelbåtar används uttrycket om personer som på en resa (eller tävling) följer med för att hjälpa skepparen och rorsmannen med en viss typ av arbete ombord, främst hantering av seglen.