Gasklockan, Stockholm

skyskrapa i Stockholm, Sverige

Gasklockan var ett icke genomfört projekt för ett bostadshöghus, som planerades under 2010-talet i Norra Djurgårdsstaden, Stockholm. Huset var tänkt att bli cirka 170 meter och omkring 50 våningar högt, med närmare 500 lägenheter. Det ritades av Herzog & de Meuron för Oscar Properties.

Gasklockan
PlatsNorra Djurgårdsstaden, Stockholm
Högsta höjd90 meter
Våningar ovan jordOmkring 300
StatusPlanerad
ArkitektHerzog & de Meuron
EntreprenörOscar Properties

Stockholms stad gav 2009 markanvisning till Oscar Properties. Planen godkändes formellt av kommunfullmäktige 2014, men upphävdes i mark- och miljödomstolen. Kommunen överklagade beslutet till mark- och miljööverdomstolen, vilket ledde till att höjden minskades till 90 meter och omkring 300 lägenheter, varefter den nya planen vann laga kraft 2016.[1] Byggstart planerades då till sommaren 2019.[2].

Efter det att Oscar Properties inte betalt för marken i avtalad tid, sade Stockholm stad upp markavtalet 2019. Bolaget har i sin tur 2020 stämt staden för avtalsbrott. Bakom tvisten ligger bland annat olika uppfattningar i fråga om ansvar och kostnader för sanering av marken på tjära och olja efter gashanteringen mellan 1893 och 2011.[3]

KällorRedigera

NoterRedigera