Galenisk farmaci eller galenik behandlar läkemedelsberedningars sammansättning och framställning. En ren läkemedelssubstans har ofta egenskaper som gör den olämplig att tillföra patienter direkt. Substansen är ofta i pulverform och måste kombineras med andra ämnen, formuleras, för att utgöra ett färdigt läkemedel som kan ges på ett säkert och behändigt sätt.

Instrument för läkemedelsberedning

Exempel på beredningsformer:

Uppgifter kring läkemedels sammansättning och kvalitet sammanställs i farmakopéer. Galenos anses ha sammanställt en av de första farmakopéerna, och har fått ge namn åt disciplinen i flera länder, däribland Sverige och Frankrike.

Se även redigera