Götemargranit

typ av granit från östra Småland

Götemargranit är en rapakivigranit[1] som förekommer i ett litet område sydost om sjön Götemar i östra Småland.

Block av götemargranit,från stenbrott Kråkemåla 2
Götemargranit från Kråkemåla

Bergarten har fått sitt namn av sjön Götemar. Den finns i ett nästan cirkelformat förekomstområde med en diameter på omkring fem kilometer och har tidigare brutits i stenbrott i bland annat Kråkemåla. Den är mycket lik den något storkornigare jungfrugranitenBlå Jungfrun. Den senare benämns ibland också götemargranit.[2]

Götemarintrusion anses ha uppstått genom att magma med olika sammansättning trängt upp och smält samman.[3] Götemargraniten har höga halter av kalifältspat och kvarts samt också flusspat som sprickfyllnad men också i grundmassan.[4]

Götemargraniten har tidigare brutits för byggnadssten i två stenbrott i Kråkemåla samt Götebo, Askaremåla och Bussvik.[5] Viss brytning sker också idag i stenbrottet Kråkemåla 1.

KällorRedigera

NoterRedigera