Göran Gyllenstierna kan avse ett flertal personer: