Gåsögon är en vävteknik baserad på en liksidig kypertbindning men där trampordningen vänder och upprepas ett antal gånger för att åstadkomma avsedd mönsterrapport. Samverkan mellan färger och tjocklek i varp och inslag skapar helt olika resultat beroende på vad som används.

Gåsögon med olika inslag.