Vävtekniker

samlingsordet för sätt att väva på

Vävtekniker används, möjligen lite felaktigt, som samlingsordet för vilket vävsätt man använder, ej att förväxla med själva vävtekniken som handlar om alla moment, redskap och problemlösningar kring vävandet i sig.

Enligt bindningsläran finns tre grundformer av bindning:

Utifrån dessa har många varianter av vävsätt utvecklats. Det finns också ett stort antal lokala bygdevävmönster som ges namn utan att vara egna varianter av vävsätt, såsom: Holmöväv, Åseleväv och så vidare.