Gångfartsområde

(Omdirigerad från Gårdsgata)

Gångfartsområde eller gårdsgata är ett område där trafiken sker på fotgängares villkor. Fordon får inte framföras i hastigheter högre än gångfart och de har väjningsplikt mot gående. Fordon får endast parkeras på markerade parkeringsplatser. Till skillnad från gågator är motordriven genomfartstrafik tillåten.

Till vänster märket Gångfartsområde i Sverige. Till höger märket för Gårdsgata i Finland, det finländska märket liknar det gamla märket för gårdsgata i Sverige. Till vänster märket Gångfartsområde i Sverige. Till höger märket för Gårdsgata i Finland, det finländska märket liknar det gamla märket för gårdsgata i Sverige.
Till vänster märket Gångfartsområde i Sverige. Till höger märket för Gårdsgata i Finland, det finländska märket liknar det gamla märket för gårdsgata i Sverige.
Gångfartsområde i centrala Eskilstuna. Hela området är i detta fall målat i blått för att tydligt avskilja det.
A living street (Gångfartsområde, Malmö

SverigeRedigera

Begreppet gångfartsområde och dess märke infördes i Sverige den 1 juni 2007 och ersatte begreppet gårdsgata. För de då befintliga gårdsgatorna gällde de äldre lagkraven fram till 31 maj 2012 och den äldre skyltningen fick användas fram till dess.[källa behövs] Därefter accepterar lagen inte längre begreppet gårdsgata. Ett gångfartsområde måste vara utformat så att det framgår att gående nyttjar hela ytan och så att det inte inbjuder fordonsförare att köra fortare än gångfart, vilket inte krävdes för föregångaren gårdsgata. Det var därför inte avsett vid lagändringen att alla gårdsgator skulle bli gångfartsområden.[källa behövs]

I Eskilstuna (Nygatan/Gymnastikgatan) har kommunen höjt upp korsningen samt valt att måla hela området blått för att avskilja det från gator där det inte är gångfartsområde.[1]

FinlandRedigera

Gårdsgata beskrivs i vägtrafikslagen (FFS 729/2018) som en med vägmärke angiven gata som är avsedd för gång- och fordonstrafik. Gående på en gårdsgata får använda samtliga delar av gatan. De får dock inte i onödan hindra fordons- eller spårvagnstrafik. Högsta tillåtna hastighet för fordon och spårvagnar på gårdsgator är 20 km/h.

HistoriaRedigera

De första gårdsgatorna anlades i Nederländerna i slutet av sextiotalet, etablerades i nederländsk lagstiftning 1976, och anammades i flera andra länder under slutet av sjuttiotalet och början av åttiotalet. Till Sverige kom gårdsgatorna 1994.

ReferenserRedigera

NoterRedigera

  1. ^ ”"Nygatan och Gymnastikgatan - Vi har infört gångfartsområde i korsningen"”. Eskilstuna kommun. Arkiverad från originalet den 24 december 2013. https://web.archive.org/web/20131224103802/http://www.eskilstuna.se/sv/Bygga-bo-och-miljo/Stadsplanering-och-byggande/Projekt/Nygatan-och-Gymnastikgatan/. Läst 21 december 2013. 

KällorRedigera

  • Trafikförordningen 1998 (SFS 1998:1276). Kan läsas på http://lagen.nu/1998:1276 (besökt 2008-10-07). Gångfartsområde behandlas i 8 kap 1§ (hur man kör) och 10 kap 8§ (utformningskrav). Övergångsbestämmelser för gårdsgata anges under rubrik "Förordning (2007:101) om ändring i trafikförordningen (1998:1276)".