Gångväg är en väg som bara fotgängare får använda.

Svenskt vägmärke för gångväg eller gångbana

Se ävenRedigera