Öppna huvudmenyn

En fuktlogger är en enhet som kan mäta fukthalt i exempelvis luft och spara denna fukthalt i ett inbyggt minne, tillsammans med klockslaget vid varje loggningstillfälle. En del enheter mäter och loggar både fukt och temperatur och sparar alla data, med klockslaget vid mättidpunkten. På detta sätt kan fukthistorik och temperaturhistorik skapas, ofta med hjälp av mjukvara för överföring av loggens data, till en dator.

Det brukar vara möjligt att i en mjukvara ställa in hur ofta mätning (loggning) skall ske samt larmnivåer för låg respektive hög nivå. Med den här tekniken kan man bygga upp en fukthistorik och skicka larm då larmgränser över- eller underskrids.