Leopold Fredrik (Frits) Alexander Läffler, före 1886 Leffler, född den 15 november 1847 i Stockholm, död den 31 juli 1921 i Djursholm i Danderyds församling, var en svensk språkvetare. Han var son till Olof Leffler och bror till Gösta Mittag-Leffler, Anne Charlotte Leffler och Artur Leffler. Han var även fosterbror till Viktor Lorén.

Frits Läffler
Född15 november 1847[1]
Klara församling[1], Sverige
Död31 juli 1921[1] (73 år)
Danderyds församling[1], Sverige
Medborgare iSverige
Utbildad vidUppsala universitet[1]
SysselsättningSpråkvetare[1]
ArbetsgivareUppsala universitet
FöräldrarOlof Leffler
SläktingarGösta Mittag-Leffler (syskon)
Anne Charlotte Leffler (syskon)
Artur Leffler (syskon)
Redigera Wikidata

Biografi Redigera

Läffler blev student i Uppsala 1866 samt filosofie doktor och docent i nordiska språk vid Uppsala universitet 1872 på avhandlingen Om konsonantljuden i de svenska allmogemålen (I, 1872), den första sammanfattande framställningen i detta ämne.

Läffler förestod under ordinarie innehavarens sjukdom höstterminen 1875 samt vårterminen 1880 till vårterminen 1883 professuren i nordiska språk i Uppsala och utnämndes 1881 till extraordinarie professor i svenska språket där. Från och med höstterminen 1883 och tills han 1904 erhöll avsked, var han tjänstledig på grund av sjukdom. Läffler kan anses vara en av de första i Sverige som ägnat sig åt rent språkvetenskapliga studier i fullt modern mening.

Läffler skrev en mängd uppsatser och artiklar i tidskrifter och tidningar om fonetik, germansk och nordisk grammatik, runkunskap, fornsvensk laghistoria, genealogi och heraldik, rättstavningsreformer och medeltidslatinsk vers, vittnande om mångsidig lärdom, självständighet och skarpsinne.

Läffler invaldes 1908 i Vitterhetsakademien samt i Vetenskaps- och Vitterhetssamhället i Göteborg. Han är begravd på Djursholms begravningsplats.

Bibliografi (alfabetiskt ordnad) Redigera

 • Anteckningar om Västmanlands folkspråk. S.l. 1873. Libris 2886643 
 • Bidrag till läran om i-omljudet med särskild hänsyn till tiden för den germaniska språkenheten. [Köbenhamn]. 1875-1876. Libris 2886644 
 • Bidrag till svensk språkhistoria. [Stockholm]. 1878. Libris 2886645 
 • Bidrag till tolkningen av Tunestenens runinskrift. S.l. Libris 2886646 
 • Det evigt grönskande trädet vid Uppsala hednatämpel. Stockholm. 1912-1913. Libris 2886647 
 • Fornsvenska runhandskrifter. Stockholm: Nordisk tidskrift. 1879. Libris 2886648 
 • En förbisedd Sigurdsristning. Stockholm. 1890. Libris 2886649 
 • Ett gotiskt alfabet, inristadt å en i Upsala museum förvarad sten. Stockholm. 1883. Libris 2886650 
 • Den gottländska Taksteinar-sägnen : med ett bihang om några svenska "Talande vapen" på 1200- ock 1300-talen. [& ytterligare meddelanden]. Stockholm. 1903. Libris 2886651 
 • Den gottländska Taksteinar-sägnen : föredrag... 1902. Bih. till Personhistorisk tidskrift ; 1904. Stockholm. 1904. Libris 2886652 
 • Den gottländska Taksteinar-sägnen : (en svensk mytbildning i nyare tid). Stockholm: Norstedt. 1905. Libris 10579897 
 • . Några svenska "talande vapen" : nya meddelanden. Stockholm. 1904. Libris 2886653 
 • Hedniska edsformulär i äldre Vestgötalagen. S.l. Libris 2886654 
 • En hittills otryckt dikt av Viktor Rydberg. [Stockholm]. 1907. Libris 2886655 
 • I rättstafningsfrågan : några ord till försvar och till ytterligare utredning. Stockholm: Norstedt. 1875. Libris 1582756 
 • Karl Henrik Karlsson : [nekrolog]. S.l. Libris 2886657 
 • En kärleksvisa i Áns saga bogsveigis. Skrifter utg. av Svenska litteratursällskpet i Finland ; 103. Helsingfors. 1911. Libris 2886658 
 • Latinska medeltidsinskrifter på vers från Gotland. Stockholm. 1908. Libris 2171114 
 • Det nya Skandinavien : en vårhälsning under världsbranden till den skandinaviska nordens fyra folk, danskar, islänningar, norrmän och svenskar av Svensk skandinav. Stockholm. 1917. Libris 2886660 
 • Några ljudfysiologiska undersökningar rörande konsonantljuden : första afdelningen  : de klusila konsonantljuden. Uppsala universitets årsskrift, 0372-4654 ; 1874 : Philosophi...;[3]. Upsala. 1874. Libris 1784746 
 • Några ord om Tegnérs Frithiofs saga och de isländska Fridhjófsrimen. S.l. Libris 2886659 
 • Några reform-dikter. Stockholm. 1890. Libris 10238930 
 • Om 1607 års upplaga af Uplandslagen. Uppsala universitets årsskrift, 0372-4654 ; 1880 : Filosofi...;[3]. Upsala. 1880. Libris 762666 
 • Om de östskandinaviska folknamnen hos Jordanes : förberedande meddelande. Bidrag, Nyare till kännedom om de svenska landsmålen ; 13 :9. Stockholm. 1894. Libris 2886661 
 • Om den fornsvenska hednalagen. Upsala. 1880. Libris 1734740 
 • Om dopfunten i Åkirkeby på Bornholm. Stockholm. 1887. Libris 2886662 
 • Om konsonantljuden i de svenska allmogemålen. [Stockholm]: [L.F. Leffler]. 1872. Libris 414393 
 • Om några underarter av ljóðaháttr : bidrag till den fornnorsk-fornisländska versläran och till textkritiken av Eddasångerna, tillika en studie över Háttatals strof 101. Helsingfors: [Svenska litteratursällskapet]. 1913-1914. Libris 3239271 
 • Om ordet styvbroder och därmed närmast besläktade ordbildningar i allmänhet och ett ryktbart historiskt styvbrödrapar i synnerhet. Lund. 1918. Libris 2886663 
 • Om Rökstenen. S.l. Libris 2886664 
 • Om Sparlösa-stenen, dess två runinskrifter och dess bildfält. Mariestad. 1906. Libris 1722545 
 • Om Sveriges integritet : några svensk-norska spörsmål. Stockholm: Nord. bokh. 1905. Libris 1727614 
 • Om v-omljudet af ĭ, ī och ei i de nordiska språken : 1  : om v-omljudet af ĭ framför nasal. Uppsala universitets årsskrift, 0372-4654 ; 1877 : Philosophi...;[2]. Upsala. 1877. Libris 1785253 
 • Ordet eld belyst af de svenska landsmålen. Nyare bidrag till kännedom om de svenska landsmålen ock svenskt folkliv, 99-0463501-3 ; 1 :7. Stockholm. 1879. Libris 2158299 
 • På 200-årsdagen av Karl den tolvtes död : hymn. Stockholm: Svenska tr.-a.-b. 1918. Libris 1655604 
 • Rökstenen och Frithiofs saga. [Stockholm]. 1878. Libris 2886665 
 • Släkten Leffler från Breslau. Stockholm: Centraltr. 1925. Libris 1487298 
 • Smärre uppsatser i svensk språkforskning. Upsala: [L.F. Leffler]. 1880. Libris 407718 
 • De svenska landskapsvapnen i nyare framställningar. Stockholm ... 1909. Libris 2886666 
 • De svenska landskapsvapnen ännu en gång. Stockholm ... 1913. Libris 2886667 
 • Textkritisk och grammatikalisk behandling af en fornsvensk (forngutnisk) runhandskrift (Liljegren, Run-Urk. Nr 2826). S.l. Libris 2886668 
 • Till 700 årsminnet af slaget vid Lena : (31 januari 1208). S.l. Libris 2886669 
 • Tillägg till uppsatsen om de svenska landskapsvapnen... : Fr.L-r. [Rubr.]. Stockholm ... 1910. Libris 2886670 
 • Toner från Tyrolen. Upsala. 1882. Libris hrr57whrf9jc0vkp. http://hdl.handle.net/2077/57511 
 • Versus memoriales latini... : några medeltida Versus memoriales, belysande Sveriges historia. Antiqvarisk Tidskrift för Sverige ; D. 13, nr 2. [Stockholm]. 1896. Libris 2886671 
 • Ytterligare om Trolle-vapnet. Stockholm. 1909. Libris 2886672 
 • Ännu en svensk myntpräglare, sannolikt hos Olof Skötkonung. S.l. Libris 2886673 

Källor Redigera

Noter Redigera

Vidare läsning Redigera