Freestyle är inom rap eller hiphop ett sätt att rappa, där texten inte är skriven i förväg utan improviseras fram under låtens gång. Det är denna teknik som används inom en battle.